0 kommentarer / Skrevet av Stian Solem Johansen

Exercise Sets Reps
Dumbbell Side Raises 3 8-12
Dumbbell Single Presses 3 8-12
Front Close Grip (Superset) 3 12-15
Rear Rope Pulls (Superset) 3 12-15
Shrugs 3 8-12

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Alle kommentarer blir kontrollert før de blir publisert